ÖRNEK ANKET FORMU

2007-05-15 18:12:00
EK

 

 

                                                        ANKET FORMU

 

            Bu anket Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencisi Deniz YEĞİNER’ in Araştırma Teknikleri ödevi için yapılmaktadır. Anketin amacı eğitim sürecinde öğrenciler üzerinde ailenin etki derecelerini araştırmaktır.

            Araştırma bilimsel bir nitelik taşıdığından derlenen kişi ve aile bilgileri gizli tutulacaktır.

            Sorulara objektif ve samimi cevaplar vereceğinize inanıyorum. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

            Lütfen soruları tam olarak okuduktan sonra kendinize en uygun olan cevabı işaretleyiniz.

 

1) Okul adı:................................................

 

2) Sınıfınız:................................................

 

3) Cinsiyetiniz: ( ) Erkek       ( ) Kız

 

4) Nerede doğdunuz?

            

                                  ( ) Ankara-Merkez               ( ) Polatlı

                                  ( ) İlçe                                  ( ) Köy

                                  ( ) Yurtdışı    

                     

5) Polatlı’ da doğduysanız kaç senedir Polatlı’ da yaşıyorsunuz?

                       

 ( ) 1-4             ( ) 5-8             ( ) 9-11            ( ) 12- üstü

 

6) Polatlı’ da yaşıyorsanız bunun temel nedeni nedir?

 

( ) Doğma büyüme buralı olduğum için

( ) Sosyo-ekonomik nedenlerle göç ettiğimiz için

( ) Diğer (Belirtiniz...................................................)

 

7) Kaç kardeşiniz var?

            

( ) 1                 ( ) 2-3              ( ) 4-5              ( ) 5 ve üstü

 

8) Ailenizde çalışan kişi sayısı kaçtır?

 

( ) 1                 ( ) 2                 ( ) 3                 ( ) 5

 

9) Annenizin eğitimi:

 

( ) Okur-yazar değil                 ( ) Okur-yazar

( ) İlk okul mezunu                   ( ) Orta okul mezunu

( ) Lise ve dengi mezunu           ( ) Yüksek okul: Adı:.......................

 

10) Babanızın eğitimi: 

 

( ) Okur-yazar değil                 ( ) Okur-yazar

( ) İlk okul mezunu                   ( ) Orta okul mezunu

( ) Lise ve dengi mezunu           ( ) Yüksek okul: Adı:.......................

 

11) Babanızın mesleği nedir?

 

( ) Ünvanlı memur (öğretmen, polis, subay, mühendis, doktor, hemşire, şef, müdür     v.b.)

( ) Ünvansız / düz memur (ilk-orta-lise mezunu ve hizmetliler dahil)

( ) Vasıfsız işçi

( ) Vasıflı işçi

( ) Esnaf / zenaatkar (üretici, fırıncı, demirci, tamirci v.b.)

( ) Esnaf / ticaret erbabı (alıp-satan, bakkal v.b.)

( ) Serbest meslek ( doktor / avukat / mimar / mühendis-müteahhit, muhasebeci v.b.)

( ) Marjinal sektör (sokak satıcıları, ayakkabı boyacısı v.b. geçici işler)

( ) Ev kadını

( ) Diğer.........................................................

 

 

12) Annenizin mesleği nedir?

 

( ) Ünvanlı memur (öğretmen, polis, subay, mühendis, doktor, hemşire, şef, müdür     v.b.)

( ) Ünvansız / düz memur (ilk-orta-lise mezunu ve hizmetliler dahil)

( ) Vasıfsız işçi

( ) Vasıflı işçi

( ) Esnaf / zenaatkar (üretici, fırıncı, demirci, tamirci v.b.)

( ) Esnaf / ticaret erbabı (alıp-satan, bakkal v.b.)

( ) Serbest meslek ( doktor / avukat / mimar / mühendis-müteahhit, muhasebeci v.b.)

( ) Marjinal sektör (sokak satıcıları, ayakkabı boyacısı v.b. geçici işler)

( ) Ev kadını

( ) Diğer.........................................................

 

 

13) Bu okula kaydolmadan önce en uzun yaşadığınız yerin adını yazınız:

 

...............................................

 

14) Şimdi de bu yerin: ( ) Köy  ( ) Kasaba       ( ) İlçe              ( ) Şehir

 

15) Aileniz halen nerede yaşıyor?

 

( ) Köy            ( ) Kasaba       ( )İlçe               ( ) Şehir

 

16) Size göre ailenizin gelir durumu aşağıdakilerden hangisine girer?

 

( ) Üst gelir       ( ) Orta                        ( ) Alt

 

17) Yetiştiğiniz ailede aşağıdaki konularda kimin sözü geçer?

 

                                                       Anne           Baba               Anne-Baba              Hep birlikte

 

                    Aile içi sorunlar                ( )               ( )                      ( )                                 ( )

                    Eğitim-Öğrenim               ( )               ( )                      ( )                                 ( )

                    Parasal sorunlar               ( )               ( )                      ( )                                 ( )                                        

                    Siyasi konular                  ( )               ( )                      ( )                                 ( )

                    Çalışma sorunları ( )               ( )                      ( )                                 ( )

 

18) Bu okulda okumaya karar vermenizde en önemli rolü oynayan aşağıdakilerden hangisidir?

 

( ) Anne           ( ) Baba           ( ) Akrabalar                ( ) Öğretmenler

 

( ) Bu okulda okuyan  arkadaşlarınız                ( ) Diğer.................

 

19) Ailenizle birlikteyken en çok hangi aktivitede bulunuyorsunuz? (tek şık işaretlenecek)

 

( ) Sohbet etmek          ( ) Gezmek                  ( ) Televizyon izlemek  

      

( ) Sinema- tiyatroya gitmek                 ( ) Spor yapmak          ( ) Diğer...............

 

20) Ailenizle olan ilişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

( ) Çok kötü                ( ) Kötü           ( ) Orta                        ( ) İyi               ( ) Çok iyi

 

21) Ailenizle yaşadığınız herhangi bir sorunu ailenize ne sıklıkta yansıtıyorsunuz?

 

( ) Hiçbir zaman                       ( ) Bazen          ( ) Her zaman

 

22) Ailenizle birlikte günde ortalama kaç saat geçiriyorsunuz?

 

( ) 0-2              ( ) 3-5              ( ) 6-8              ( ) 9 ve üstü

 

23) Her hangi bir problemle karşılaştığınızda genellikle tavrınız ne oluyor? (Tek şık işaretlenecek)

 

( ) Problemi ben gideririm

( ) Annemden ve babamdan yardım isterim

( ) Çok yakın arkadaşlarımdan yardım isterim

( ) Diğer..........................................

 

24) Ailenizin siyasal alana eğilimi ne derecededir?

 

            ( ) Oldukça çok           ( ) Çok            ( ) Az               ( ) Çok az

 

 

 

 

25) Ailenizin siyasal alana eğiliminin derecesi sizin siyasal alana eğiliminizde ne derecede   etkili olmaktadır?

 

( ) Oldukça çok           ( ) Çok            ( ) Az               ( ) Çok az

 

 

26) Ailenizde size hangi konularda en fazla söz hakkı verilir? (Lütfen belirtiniz)

 

( ) Sosyal

( ) Ekonomik

( ) Psikolojik

( ) Kültürel

( ) Diğer (Belirtiniz...............................................................)

 

27) Yetiştiğiniz ailede hangi konuların sizin kararınıza bırakılmasını istersiniz? (Lütfen belirtiniz)

 

( ) Sosyal

( ) Ekonomik

( ) Psikolojik

( ) Kültürel

( ) Diğer (Belirtiniz...............................................................)

 

28) Bu konularda söz hakkından yoksun bırakıldıysanız  sizce bunun nedeni nedir?  (Tek şık işaretlenecek)

 

( ) Çocuk olduğum için

( ) Yeterince bilgi/ beceriye sahip olmadığım için

( ) Etrafımda çok sayıda insan olduğu için

( ) Geleneklerimize uymadığı için

( ) Diğer (Belirtiniz.....................................................)

 

29) Sizce ailede çocuğun konumu nedir? (Tek şık işaretlenecek)

 

            ( ) Anne- babaya itaat etmek

            ( ) İyi bir evlat olmak

            ( ) Aile içi huzura katkıda bulunmak

            ( ) Ev işlerinde anne-babaya yardımcı olmak

            ( ) Kardeşlerle ilgilenmek, bakımlarını üstlenmek

            ( ) Diğer................................................................

 

 

                                                                                                                      TEŞEKKÜRLER

 

        

 

 

 

 

 

66182
0
0
Yorum Yaz